V-log

Wat is V-log?

V-log is een open standaard om gegevens van verkeersregelinstallaties mee te loggen en is beschikbaar voor zowel CCOL- als RWS-C regelingen. In de gegevens worden alle in- en outputs van de VRI gelogd : signaalgroepen (zowel de interne als de externe uitsturing), detectoren, ingangs- en uitgangssignalen en de inhoud van het DSI-buffer. Er worden ook andere interessante gegevens gelogd die betrekking hebben op de verkeersregeling, onder andere of een richting een aanvraag heeft, het realisatietype als een richting groen wordt en de status van bepaalde instructievariabelen bij de overgang naar meeverlenggroen. Een compleet overzicht van alle gelogd gegevens is te vinden in de specificatie die is aan te vragen op de website van de V-log werkgroep.

De data bestaat uit twee delen : de daadwerkelijke gelogde gegevens (V-log data) en een bestand met informatie over alle gelogde elementen (het configuratiebestand). Elke verkeersregeling waarin V-log is opgenomen kan zelf dit configuratiebestand aanmaken.

De gelogde data is erg compact en daardoor makkelijk binnen te halen (zelfs met een inbel modem verbinding). Een gevolg hiervan is dat de data moeilijk leesbaar/interpreteerbaar is. Er is aparte software (een viewer) nodig om de data te kunnen bekijken en de werking van de VRI te beoordelen.

Verschillen tussen V-log versies

Er zijn op dit moment 3 V-log versies vastgesteld (versie 1.0.0, 2.0.0 en 2.1.0). Op dit moment wordt gewerkt aan versie 3.0.0.

In versie 2.0.0 zijn ten opzichte van 1.0.0 een aantal uitbreidingen vastgesteld. De belangrijkste zijn de toevoeging van twee nieuwe berichten (bericht 4, het v-log informatiebericht met de naam van de VRI en het V-log versienummer en bericht 34, het aanvullende OV informatie bericht waarin in- en uitmeldingen van OV en hulpdiensten worden bijgehouden per signaalgroep). Ook bestaat vanaf versie 2.0.0 de mogelijkheid om V-log files op te slaan in de verkeersregelautomaat. Er is dan geen continue verbinding met de verkeerslichten nodig om de informatie binnen te halen. De bestanden kunnen dan een aantal keer per dag worden gedownload (via FTP).

In versie 2.1.0 is logging voor RWS-C regelingen toegevoegd aan de specificatie.

Weetjes

  • V-log files uit RWS-C automaten hebben altijd 128 in- en uitgangssignalen, ook al zijn er minder gedefinieerd in de configuratiefile. Dit is de reden dat CuteView voor RWS-C regelingen het aantal in- en uitgangssignalen niet gebruikt om te bepalen of een configuratiefile bij V-log data hoort.
  • V-log kan maximaal 128 overige in- of uitgangen (onafhankelijk van elkaar) loggen. Als er meer dan 128 signalen worden gelogd, dan wordt de data van signalen met nummers hoger dan 128 gelogd als data van signalen met nummers tussen 0 en 128. Dit komt doordat de wijzigingsberichten voor overige in- en uitgangen slechts 7 bits hebben voor het elementnummer. Een wijziging van element 130 wordt dus gelogd als een wijziging van element 2. Let op! De statusberichten die na elke timestamp worden geschreven kunnen wel 256 in- en uitgangen loggen.
  • Vanaf V-log versie 2.0.0 is het ‘Aanvullend OV Informatie’ bericht opgenomen in de specificatie. In dit bericht wordt bijgehouden wanneer er op een bepaalde richting OV of hulpdiensten worden in- en uitgemeld. Deze in- en uitmeldingen moeten door de applicatie worden bijgehouden in het MON5-buffer. Het loggen (filebased V-log) en monitoren (streaming V-log) van deze berichten is daarna in te schakelen door bit 5 van de logging parameters (LOGTYPE[LOGTYPE_FC], MONTYPE[MONTYPE_FC] en MONFC[fcxx]) te zetten. Echter, door een foutje in de parser van CCOL8 worden deze waardes niet geaccepteerd. Het is dus zaak om deze bits hard in de regeling te programmeren en de bits niet meer uit te zetten nadat de regeling in bedrijf genomen is.

Hoe kom ik aan V-log data?

Een goede vraag! Binnenkort is hier een handleiding te downloaden waarin wordt beschreven hoe V-log data uit een automaat gewonnen kan worden.

voorbeeld streaming v-log

voorbeeld streaming v-log